Μαζί δημιουργούμε το μέλλον του παιδιού σας...

Κέντρο Μελέτης!

Το κέντρο μελέτης είναι ένας χώρος αφιερωμένος στα παιδιά του δημοτικού!

Στον χώρο αυτόν τα παιδιά μελετάνε τα μαθήματα της ημέρας και βοηθούνται όπου έχουν ανάγκη από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας!

Tα παιδιά μαθαίνουν πως να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται μόνα τους ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις που θα τους δώσουν
την ώθηση που χρειάζονται για να ακολουθήσουν την σωστή κατεύθυνση προς την επίλυση του προβλήματος τους!