Αγγλικά

Αγγλικά

Τα κέντρα ξένων γλωσσών ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΒΕΡΙΔΗ έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνονται σε σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις των Παν/μίων Cambridge, Michigan, Esb , Europalso, και άλλα, με απόλυτη επιτυχία.

Πτυχία/Πιστοποιήσεις

ΤάξειςΠτυχία
NURSERY( PRE-JUNIOR) 
JUNIOR A  
JUNIOR B STARS 1 EUROPALSO
A’ SENIORSTARS 2 EUROPALSO
B’ CLASSBEGGINERS EUROPALSO
C’ CLASSELEMENTARY EUROPALSO
D’ CLASSBASIC EUROPALSO
Β1 CLASS ESB LEVEL B1
B1+ B2 CLASSMICHIGAN ECCE, CAMBRIDGE FCE, ESB B2,TOEIC
C1 CLASS MICHIGAN ALCE, CAE CAMBRIDGE,ESB LEVEL C1
C2 CLASS MICHIGAN ECPE, CPE CAMBRIDGE, ESB LEVEL C2

Ξένες Γλώσσες

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Είμαστε εδώ για να λύσουμε κάθε σου απορία.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο Γ1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο Γ2
Άριστη γνώση